Průběh prací

Délka rekonstrukce bytového jádra se pohybuje od 10-ti pracovních dnů do 20-ti pracovních dnů dle složitosti zakázky. Z hlediska kvality prací a technologických postupů nerealizujeme tzv. " rychlá jádra 3-5 dnů". Níže je popsán postup prací při typické rekonstrukci.

 

Den první

Před zahájením samotných prací sepíšeme protokol o převzetí staveniště.V tento den dojde k demontáži starého umakartového jádra a navezení materiálu.

Den druhý

Probíhá vyzdívka nenosných tvárnic Xella-Ytong,nebo dle přání zákazníka montáž SDK konstrukcí a  případné osazení kovových zárubní a připravení stavebních prostupů.

Den třetí

Probíhá dovyzdění konstrukcí včetně připravení drážek pro nové rozvody

Den čtvrtý

V tento den dochází se provádějí nové rozvody vody,elektřiny atd.. a dochází k napojení na stávající stoupačky.

Den pátý

Dojde k dokončení rozvodů v horzontálním zdivu a případném sádrokartonovém podhledu.Celá vyzděná konstrukce včetně stropu se zpevní armovací síťovinou s lepidlem.Používáme osvědčený stavební materiál od renomovaných výrobců Weber-Terranova,Ceresit,Schonox,Technokola díky tomu minimalizujeme čas potřebný pro technologický postup prací a zároveň životnost celého díla

Den šestý

Neobložené části stěny optříme štukovou omítkou.Začne se s obkládáním stěn popřípadě podlah tak aby byl spárořez co nejčistčí a lahodil oku (Spárořezy si s vámi odsouhlasíme před započetím prací).

Den sedmý

V této fázi koupelna a WC dostávají finální vzhled. Provádíme spárování obkladů a dlažeb odstínem, který si vyberete na základě 3D návrhu z vzorníku spárovacích hmot a odstínu obkladů. 

Den osmý

V této fázi dochází ke kompletaci tzn. osazení a oživení všech zařizovacích předmětů, sanitárního vybavení jako jsou WC mísy či vany.

Den devátý

Proběhne zprovoznění zbylých prvků jako jsou zásuvky, ventilátory, případné ostatní aktivními prvky vaší koupelny a nastrojení posledních detailů jako věšáčky držáky na toaletní papír atd. Samozřejmostí je úklid tak aby byla práce kompletní a připravena rovnou k užívání.

Den desátý

Poslední fází realizace je sepsání předávacího protokolu při předání díla. Dostanete veškerou potřebnou dokumentaci, návody k obsluze, záruční listy a fotografie s místy kde jsou udělány jaké rozvody aby do budoucna nenastal problém pokud budete chtít přivrtat někam teba poličku :-). Při předání je sepsán zápis kde jsou uvedeny případné drobné nedostatky či vady na díle a termíny jejich odstranění. Touto chvílí začíná běžet záruční doba na dílo v délce 36 měsíců.